Pro kakel

Våra villkor

På grund av ökade råvaropriser, fraktkostnader, valutaeffekter och andra omständigheter vi inte råder över aviserar vi om en kommande prisjustering. En höjning på 3-5 % i berörda varugrupper kommer framöver fr.o.m 1:a februari 2019, 190101. Vid retur kan endast varor i obrutna hela originalförpackningar tas emot inom 14 dagar från leveransdatum. Vid retur ska kvitto eller följesedel uppvisas. Returrätt gäller inte för beställningar, prisnedsatta varor, utställningsexemplar eller fix-fog och tätningsprodukter. Returavdrag tas ut med 25% på kakel och klinker och 40% på övriga sortimentet. Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässigt byggverksamhet ABM 07 gäller med tillägg att ansvarsbegränsningar i pkt 24 gäller samtliga kostnader i samband med utbyte/reparation på grund av fel i godset. Kakel och klinker är naturmaterial och avvikelser i färg och form kan förekomma. Dessa avvikelser utgör i sig ingen grund för reklamation. Det åligger köparen att kontrollera produkterna före montering. Reklamationer efter montering accepteras inte.